Dit kantoorcomplex situeert zich in een overstromingsgevoelig gebied en kampte bij regelmaat met ondergelopen kelders, die werden gebruikt voor archivering. De initiële opdracht was het restylen van de binnenkoeren maar al snel bleek dat deze een medeoorzaak waren van het onheil. De nieuwe binnentuinen werden daarom voorzien van open afvoerkanalen, grindzones en onderhoudsarme groenstroken om water te bufferen en vertraagd af te voeren. Verder werden alle mogelijke risico’s rond de kelders (ventilatiekanalen, terugslagkleppen, kelderlichten, …) aangepakt en het regenwater volledig afgekoppeld van de openbare riolering, gebufferd en geïnfiltreerd op eigen bodem.