Sinds 1993 zijn wij betrokken bij de vele denkoefeningen voor de ontwikkeling van dit gelatinebedrijf. Wij verzorgen er de bouwkundige haalbaarheidsstudies met bijhorende budgetteringen, optimalisatie van goederenflows en ruimtegebruik voor opslag, bouwkundige integratie van nieuwe machines, silo’s en complexe industriële installaties, saneren van bestaande gebouwen conform de Europese wetgeving in verband met hygiëne, milieu, veiligheid en gewone onderhoudswerken. De werken worden uitgevoerd zonder onderbreking van het productieproces en in een nauwe samenwerking met de productie- en onderhoudsdiensten.

Grote werken die ondertussen reeds gerealiseerd werden zijn onder andere:

  • De integratie van de zwoerdreceptie.
  • De bouw van hygiënische en gekoelde ruimten voor een geautomatiseerde ondergrondse opvang van bulkproducten.
  • Renovatie van productiegebouwen.
  • Renovatie en uitbreiding in 2 fasen van circa 1200 m² labo’s met bijhorende burelen voor de afdelingen R&D, Application en Quality Control.
  • De heraanleg van de toegang en de parking rond het hoofdkantoor.
  • Nieuwbouw van magazijnen voor de opslag van half-fabricaten en eindproducten.
  • Niewbouw toren volledig op maat van de industriële sproeidroger.
  • Renovatie en constructieve aanpassing gebouw in functie van nieuwe filterpers.