De oude bakkerij bestaande uit een rijwoning met winkel en achterliggende bedrijfsgebouwen kreeg een mix van nieuwe bestemmingen. Doorheen de rijwoning werd een autovrije verbindingsweg gecreëerd tussen de gemeenteschool De Kouter en de sporthal. De nieuwe bestemmingen zijn onder meer een nieuwe schoolrefter, een strijkwinkel, een postpunt en 2 wooneenheden.

Voor de refter werden dezelfde primaire kleuraccenten gebruikt als bij de nieuwbouw van de kleuterschool in 2009.