Werkwijze

Ypsilon architecten is er voor u vanaf de haalbaarheidsstudie tot na de verhuis. Bij ons kan u rekenen op een uitgebreide service voor een grote diversiteit aan projecten. We bieden een totaalpakket aan waarbij we uw bouwzorgen overnemen. Dit gebeurt door een heel nauwgezette benadering van alle bouwaspecten en een uitvoerige kwaliteitscontrole. Onze werkwijze schept vertrouwen en resulteert in tevreden klanten en bouwpartners.

 

Bij de 7 fasen van een architectenopdracht biedt Ypsilon Architecten u de volgende service:

Verkenning - vrijblijvend
Tijdens een eerste contact luisteren we aandachtig naar uw wensen en lichten we onze service en werkwijze nader toe.
Omdat wij een volledige service aanbieden, nemen wij enkel projecten aan waar we later ook de controletaak op de werf mogen uitvoeren.
Deze taak behoort immers tot onze deontologische verplichtingen.
Voorstudie & minicontract
Er wordt een grondige voorstudie gemaakt waarbij onze service duidelijk omschreven staat in een minicontract.
• Uw wensen worden samengebracht in een bouwprogramma en afgetoetst aan het beschikbaar budget en de stedenbouwkundige voorschriften.
• We werken verschillende ideeën uit; zowel functioneel als architecturaal. Architectuur is voor ons vorm, licht en beleving en kan alle richtingen uitgaan.
• Op basis van die verschillende varianten komen we samen tot een definitief voorontwerp. Hiervoor maken we gebruik van een interactief 3D tekenprogramma en kan u zelf uw project verkennen in een virtuele wereld.
• Er wordt een gedetailleerde kostenraming gemaakt.
Bouwaanvraag & Architectencontract
Uw bouwplannen zijn intussen heel concreet geworden en u geeft groen licht voor een verdere samenwerking. Het architectencontract komt tot stand en het mini-contract wordt als voorschot beschouwd.
Het voorontwerp wordt uitgewerkt tot een definitief bouwaanvraagdossier en wij verzorgen reeds de EPB-voorstudie. Dit laatste doen we zelf en reeds in deze fase, gezien we de impact van de steeds strengere energetische regelgevingen op het ontwerp te groot vinden om langer te wachten.
Uitvoeringsdossier
Dit omvat het opmaken van uitvoeringstekeningen, samenbrengen van de technische studies zoals stabiliteit, EPB en technieken en het opstellen van een beschrijvende meetstaat.
We doen dit heel gedetailleerd zodat de aannemer over voldoende informatie zal beschikken voor het opmaken van een volledige en vergelijkbare offerte.
Aanbesteding
Wij helpen u bij de prijsaanvraag en kunnen u een lijst van geselecteerde uitvoerders bezorgen waarmee wij graag samenwerken. We staan ook open voor nieuwe aannemers of aannemers die u kent.
U kan bij ons kiezen voor een algemene aannemer of voor meerdere uitvoerders.
Wij maken voor u de offertevergelijking en adviseren u bij de toewijzing van de aannemer.
Uitvoering op de werf
Wij streven ernaar regelmatig de werf te bezoeken en de aannemer de nodige ondersteuning te bieden bij de uitvoering. Hij werd immers veel later betrokken bij het bouwproces en moet nu op korte tijd al uw verwachtingen begrijpen en inlossen.
Wij beperken ons niet louter en alleen tot de wettelijke controle maar proberen ook uitvoeringsproblemen te voorkomen.
Bij een gesplitste aanneming wensen wij ook de bouwcoördinatie en de planning te verzorgen.
Alle rekeningen worden nagezien en vergeleken met de aannemingsovereenkomst.
Oplevering & Nazorg
Op het einde van de werken gebeurt samen met u een oplevering. We sluiten het project af met een uitgebreid postinterventiedossier & de definitieve aangifte van de EPB. Onze opdracht stopt niet bij de oplevering, maar we voorzien nog voor geruime tijd een passende nazorg.

Team

Ypsilon Architecten is een team en ambieert een moderne manier van samenwerken binnen het bedrijf, wat tot heden resulteert in een continue duurzame relatie tussen de leden. We scholen onszelf permanent bij en streven naar een gelijke ervaringsopbouw van alle leden. Hierdoor verzekeren we een permanente dienstverlening binnen ieder project. Indien nodig wordt in functie van het project ons team uitgebreid met externe collega’s en specialisten uit andere disciplines.

Jurgen Chys

Jurgen is geboren in Roeselare op 27 april 1971 en is er opgegroeid in een winkel onder de kerktoren, hij liep school aan het klein seminarie en de stedelijk academie. In 1989 ging hij studeren in Gent en er nadien ook wonen. Tussen 1994 en 1996 heeft Jurgen stage gelopen bij architect Erik Van Biervliet te Brugge en architect Edilbert Haentjens te Gent. Daarna werkte hij freelance bij Architectural service en Architectenbureau Mik Thielemans. Sinds 2000 woont Jurgen te Nevele en in 2007 richtte hij samen met Mik Ypsilon Architecten op.

Opleidingen :
1987-1993 hogere graad schilderkunst, Stedelijke Academie voor Schone Kunsten Roeselare, gelauwerd met de Alfons Blomme prijs
1989-1994 architectuur opleiding H.A.I.S.L, Hoger Architectuur Instituut Sint-Lucas Gent, optie bouwtechniek
2002 opleiding werfleider bij KVIV
2005 opleiding Maoff (management van een architecten office) Sint-Lucas Gent
2006 registratie als EPB-verslaggever
2009 EPC-opleiding Energiedeskundige type A
2011-2016 opleidingen PHPP – passiefhuis platform

Jurgen Chys
Architect-zaakvoerder
Lien De Vuyst

Lien is geboren op 27 december 1986 te Waregem. Ze studeerde in 2009 af als architect te Gent en is woonachtig te Destelbergen. In 2009 startte ze haar stage bij architectenbureau Atris en ze vervolledigde die in 2010 bij Ypsilon Architecten, waar ze sindsdien is blijven werken.
In 2022 werd Lien mede-zaakvoerder van Ypsilon Architecten.

Opleidingen :
2004-2009 opleiding architectuur, Sint-Lucas Hogeschool Gent
2010-2011 opleiding EPB-verslaggeving
2012 registratie als EPB-verslaggever
2017-2018 opleiding Maoff (management van een architecten office) Sint-Lucas Gent

Lien De Vuyst
Architect-zaakvoerder
Mik Thielemans

Mik is geboren in Halle op 26 juli 1957 en is als kind opgegroeid in Congo, Indië, VSA en Dilbeek.
Woont sinds 1970 in Gent en liep er stage bij arch. P. Huyghebaert.
Sinds 1983 is Mik zelfstandig architect, bouwcoördinator en vanaf 1989 stichter van verschillende samenwerkingsverbanden. In 2007 werd de samenwerking met Jurgen Chys onder de naam Ypsilon Architecten gestart.

2007- juli 2022: zaakvoerder Ypsilon Architecten

Opleidingen :
1976-1980 architectuur opleiding S.H.I.A.S, Stedelijk Hoger Architectuur Instituut van Stad Gent
1987 opleiding expert-adviseur in onroerende goederen
1995 opleiding KMO Challenge Vlerickschool voor Management
1999 opleiding milieucoördinator IBV Gent
2006 registratie als EPB-verslaggever
2009 EPC-opleiding Energiedeskundige type A
2011-2012 opleiding post-graduaat bio-ecologisch bouwen

Mik Thielemans
Architect-Consultant
Thais Guerra Bitarães

Thais is in 2022 haar stage begonnen bij Ypsilon Architecten.

Opleidingen:
2013-2019 Bachelor architectuur en stedenbouw, Federale Universiteit van Minas Gerais - UFMG, Brazilië
2015-2016 Uitwisselingsprogramma architectuur, KU Leuven - Sint-Lucas, Gent

Thais Guerra Bitarães
Stagiair-Architect
Danyel Diniz

Danyel zet sinds 2022 zijn stage verder bij Ypsilon Architecten.

Opleidingen:
2013-2018 Bachelor architectuur, Universiteit van Fortaleza – UNIFOR, Brazilië
2014-2015 Uitwisselingsprogramma architectuur, Queensland University of Technology – QUT, Australië
2019-2022 Master architectuur, KU Leuven Sint-Lucas Gent

Danyel Diniz
Stagiair-Architect

Waarden & visie

Ypsilon architecten biedt een functionele en budgetgerichte architectuur aan, die rekening houdt met de maatschappijvisie van de toekomstige gebruikers. We hechten veel belang aan een duidelijke communicatie voor een realistisch verwachtingspatroon.

DE MENS IS DE MAAT DER DINGEN & WIJ BOUWEN VOOR MENSEN

We streven ernaar steeds te bouwen met een kritische blik naar de toekomst, waarbij de energiehuishouding onze bijzondere aandacht krijgen. Vanuit deze visie zijn we ook partner van Oved en Kennisplatform Energieneutraal Bouwen.

Projecten
Zin in meer?
Contact
Hebt u vragen?